dissabte, 4 de setembre del 2010

COM ES JUGA AL BÈLIT

Normativa del joc del bèlit
INICI:

- Es plantarà una base solida com a punt de sortida dels llançaments.
- Els capitans de cada equip faran un “parells i senars” per triar el torn de llançament o recollida.
- Un equip estarà format per un mínim de 6 jugadors i un màxim de 8.
- El nombre màxim de llançadors serà de 6. Cap jugador podrà llançar dues o mes vegades durant el torn.
Abans de començar-lo, el capità comunicarà a l’equip contrari qui dels seus jugadors llançaran.
- El partit serà de dos torns per equip, dos de llançament i dos de recollida (alterns).
- En la fase final de partits oficials cal anar uniformats.
La partida
Equip A: llançadors
Equip B: recollidors
1a FASE:
- El capità de l'equip A serà el darrer jugador en participar.
- Tot l'equip A, menys el llançador d'aquest torn, es col•locarà darrera de la base.
- El primer llançador plantarà el bèlit a la base i procedirà a aixecar-lo amb un cop i a picar-lo amb la cana en direcció oposada a la línia de sortida.
- Cal que, abans del llançament, el jugador cridi “BÈLIT” i els recollidors contestin “VA”. Aquesta norma es important per avisar a l’equip contrari de que es procedeix al llançament i evitar un possible “accident”. En cas que el llançador no cridi “BÈLIT” el llançament es pot donar com a nul.
- L'equip B es situarà a un mínim de 5 passes del llançador. (Recordeu que us podeu fer mal amb el bèlit si us situeu molt a prop del llançador).
- El bèlit sempre s’haurà de llançar en direcció, mes o menys perpendicular a la base.
- El llançador tindrà 3 oportunitats per picar el bèlit (bèlit 1, bèlit 2 i bèlit 3).
- Es compta com una oportunitat cada vegada que la cana toqui el bèlit.
- Si la cana toca el terra i no el bèlit, el cop no es compta.
- Si es fallen els 3 intents, el jugador “A” queda eliminat.
- Un cop efectuat el llançament, si el bèlit es interceptat per l'equip recollidor, el jugador es eliminat i passarà a llançar el següent jugador. També es pot interceptar encara que el bèlit reboti amb alguna branca o un altre obstacle propi del camp.
- No es podrà interceptar el bèlit un cop aquest toqui el terra, però si es podrà aturar o empaitar per part dels jugadors que recullen o el propi jugador que llançà.
- Un cop estabilitzat el bèlit a terra, cap jugador el podrà tocar.
- Si el bèlit surt del camp de joc,l’àrbitre procedirà a deixar-lo a terra al lloc que procedeixi
- La posició i direcció del bèlit no podrà ser variada en cap circumstancia, a menys que l’àrbitre ho consideri oportú.
- Un cop fet el primer llançament, el jugador “A” posarà la cana sobre la base en la posició que el llançador de l’equip “B” cregui oportú.
- Si el jugador de l'equip “B”, toca la cana directament, el jugador llançador quedarà eliminat.- Si el llançament queda curt, el llançament posterior es podrà fer des d'aquesta posició. Si el llançament passa de la línia de sortida, l’àrbitre procedirà a deixar-ho a la base, en posició correcte. Si el bèlit toca la cana de retruc no eliminarà el llançador.
2a FASE:
- A partir d'aquest moment, el jugador A tindrà 3 oportunitats per allunyar el bèlit de la base (bèlit 1, bèlit 2, bèlit 3).
- La tasca de l'equip recollidor serà la mateixa que en la primera fase.
- Es podrà utilitzar una fusta plana, a mode de base, per col•locar el bèlit i facilitar el llançament (l’herba pot dificultar l’acció si es massa alta). En tot cas el bèlit s’haurà de col•locar en la mateixa posició i direcció que tenia al terra.
- Un cop realitzat el 3r llançament, el capità de l'equip A decidirà el nombre de canes que creu que hi ha des d'aquest punt fins a la base. Cap altre jugador pot aconsellar al capità. Les canes es comptaran com a múltiples de 5 (5, 10, 15, 20, 25 canes...).
- El capità de l'equip B decidirà si les dona o no. Si les dona, l'equip A s’anotarà el total de canes demanades. Si no les dona, el capità B les comptarà, mesurant la distancia amb la cana o utilitzant la cinta mètrica.
- Per comptar les canes s’utilitzarà, si es possible, el belimetre i una cinta mètrica. En cas contrari la mesura serà de 40 cm per cana.
- Si hi son les canes es donaran per bones, però multiplicades per 2.
- Si no hi son (hi ha menys canes que les demanades), l'equip B s’anotarà les canes demanades per l’equip A.
- Guanyarà l’equip que mes canes hagi sumat en tot el partit.
- En cas d’empat es podrà jugar un 3r torn.
- En cas d’empat en una final es procedirà al llançament d’Or. El capità de cada equip farà un sol Qui ho faci a mes distancia de la base guanyarà el partit. Aquest lançament no comptarà pel premi al màxim canador del Campionat.
- Si es dona una situació no contemplada en aquestes normes, l’àrbitre del partit tindrà autoritat per dictaminar el veredicte que cregui oportú i que haurà de ser ac